Vi är flera personer i hushållet, kan vi ha flera inlogg till vår prenumeration?

Ja det kan ni. Genom familjedelningen kan den digitala åtkomsten av prenumerationen delas till ytterligare tre familjemedlemmar inom samma hushåll.